Sale!

Mata Meabhrach 3

Original price was: €4.90.Current price is: €4.41.

SKU: 9781907330018 Categories: , , ,

Description

Sa tsraith seo, Mata Meabhrach, tugtar deis do dhaltaí a dtuiscint ar choincheapa matamaitice, a bhuanú agus a treisiú, trí thabhairt faoi chleachtaí meabhairuimhríochta. Clúdaítear cúig shnáithe an churaclaim sna cleachtaí seo.

Ag bun gach trialach, marcálfaidh an múinteoir nó an dalta an scór a fuair an dalta sa triail sin. Ar chúl an leabhar, tá Tábla Torthaí ar fail inar féidir leis an dalta féin scóir a t(h)rialacha a thaifeadadh. Ar an gcaoi seo, beidh dul chun cinn an dalta le feiceáil go soiléir.