Fí na Folláine 5 – Rang a Cúig – Caidrimh Dhearfacha – Leabhrán an Dalta

4.95

SKU: 9781913225483 Categories: , , ,

Description

‘Séard atá i Leabhrán an Dalta na gCaidreamh Dhearfach ná 10 gCeacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 8 straitéis, bunaithe san fhianaise, le caidrimh dhearfacha a chothú ar bhonn laethiúl. Tagann na céad litreacha i ngach ceacht le chéile chun CAIDRIMH a litriú le gach ceacht a mheabhrú dóibh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

The Positive Relationships Student Booklet consists of 10 Lessons that introduce children to 8 evidence-based strategies for building positive relationships on a daily basis. The first letters in each lesson come together to spell RELATIONSHIPS to remind them of each lesson. Gradually, the Student Booklet develops into a very personal portfolio.