Fí na Folláine 3 – Rang a Trí – Mothúcháin Dhearfacha – Leabhrán an Dalta

4.95

SKU: 9781913225445 Categories: , , ,

Description

‘Séard atá i Leabhrán an Dalta na Mothúchán Dearfach seo ná 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe san fhianaise chun cur leis na mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo I láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Manglann na Mothúchán Seo thíos na straitéisí: Buíochas a chur in iúl; Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lán Seoil”; Cineáltas a dhéanamh gan Choinne; Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh; Fanacht sláintiúil agus aclaí. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

This Positive Emotions Student Booklet consists of 10 lessons that introduce children to 5 evidence-based strategies for building positive emotions on a daily basis. Each of these strategies is presented to the children as an “ingredient” that makes the “Emotions Batch”. The strategies are: Expressing gratitude; Understanding and experience of “Underway” activities; Doing Kindness Without Appointment; Notice and celebrate small positive events; Stay healthy and fit. Gradually, the Student Booklet develops into a very personal portfolio