Fí na Folláine 2 – Rang a Dó – Buanna Pearsanta – Leabhrán an Dalta

4.95

SKU: 9781913225421 Categories: , , ,

Description

‘Séard atá i Leabhrán an Dalta na mBuanna Pearsanta ná 10 gceacht atá deartha chun cabhrú le páistí éirí feasach ar na buanna pearsanta difriúla atá againn go léir go pointe áirithe agus ar na tairbhí a bhaineann lena n-úsáid. Aithneoidh siad freisin na buanna is mó atá acu, atá le húsáid acu chun cur lena sonas agus lena bhfolláine. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

The Personal Attributes Student Booklet consists of 10 lessons designed to help children become aware of the different personal talents we all have to some extent and the benefits of using them. They will also recognize their greatest talents, which they can use to enhance their happiness and well-being. Gradually, the Student Booklet develops into a very personal portfolio.